İZDES HEYETİ KÜTAHYA’DA

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı'na bağlı teşkilatlardaki faaliyetlerin gözlemlenmesi amacıyla İZDES heyeti Kütahya’ya geldi.

Heyet, ilk olarak Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’i makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Ekip Koordinatörü Metin Selçuk ile İZDES üyeleri daha sonra Valilik Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Sedat Oktar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Göç İdaresi Müdürü İsmail Fatih Tüzen ile Valilik birim amirleriyle bir araya geldi. 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Şube Müdürü İZDES Ekip Üyesi Murat Uzunparmak toplantıda, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi projesi hakkında sunum eşliğinde katılımcıları bilgilendirdi.

Uzunparmak, “İzleme ve değerlendirme çalışmalarını yerinde gerçekleştirmek, raporlama ve sistem girişlerini yapmak üzere Bakanlık düzeyinde yönetici ve uzman personelin katılımıyla İZDES ekipleri oluşturulmuştur” dedi.
 
İZDES HEDEFLERİ

İZDES projesinin hedefleri hakkında detaylı bilgiler aktaran Murat Uzunparmak, “Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yerinde izlenmesi sonucunda tespit edilen problemlerin çözümüne ve hizmetlerin uygun şekilde yürütülmesine rehberlik etmek, bu değerlendirmeler sonucunda hizmet sunumunda etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik önerilerde bulunmak ve gerekli tedbirleri almak, yürütülen iş ve işlemlerdeki iyi uygulamaların belirlenerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasını ve teşvik edilmesini sağlamak üzere diğer illerle paylaşılmasına yönelik bir mekanizma geliştirmek, yürürlükteki mevzuatın nasıl uygulandığını değerlendirmek, bu sayede tespit edilen hususlarda mevzuatı geliştirmek, projenin uygulanmasıyla merkez ve taşra arasındaki iletişim, koordinasyon ve planlama düzeyinin en üst seviyeye çıkartılması, Bakanlığımızın politikalarının taşra teşkilatı tarafından en iyi şekilde anlaşılmasının uygulanmasının sağlanması, oluşturulacak etkili bir performans izleme ve değerlendirme sistemi vasıtasıyla tüm birimlerin performanslarını artırmak, yapılan iş ve işlemlerde gereksiz evrak, süreç ve bürokrasiyi azaltmak, iş gücü analizleri yaparak, iş ve işlemlerde verimliliği artırmak” diye konuştu.
 
İZDES'İN AMACI

Projenin amaçlarını da paylaşan Uzunparmak, “Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetlerinin, Bakanlığımız vizyonu, strateji ve politikaları ile stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin tespit edilmesi ve bu çerçevede güçlü bir izleme- değerlendirme sistemi kurarak, taşra teşkilatları ile koordinasyon kanallarının etkinleştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Toplantı soru cevap kısmının ardından sona erdi.
İSAY2 Galeri