Vali Yardımcısı Mustafa GÜNEY

 
 
 
 
SORUMLU OLDUĞU KURUMLAR:
 
  1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı        
       * Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
       * Kütahya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü
       * Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
       * Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
  1. İçişleri Bakanlığı
       * Kütahya İl Jandarma Komutanlığı
       * Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü
       * Özel Kalem Müdürlüğü
       * 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
    - Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER)
       * Kütahya İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
       * Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği
       * Kütahya İl İdare Kurulu Müdürlüğü
          - İl Disiplin Kurulu Başkanlığı
          - 3091 Sayılı Kanun Uygulaması
       * Merkez İlçe Kaymakamlığı
  1. Emet ve Hisarcık İlçeleri Koordinatörlüğü
  2. Yetkili ve Sorumlu olduğu Kurumlarda Mevzuatla veya Vali emri ile Kurulan Kurul ve Komisyon Başkanlığı
  3. İlgili Dilekçe Havaleleri
  4. Sorumlu olunan  Dairelerle İlgili İdari ve Adli  Mahkemelerde Vilayeti Temsilen Vali adına her türlü yazışmayı yapmak; dava açmak ve savunma yapmak gibi gerekli faaliyetleri sürdürmek
  5. Sorumlu olunan dairelerle ilgili iş ve işlemlerden mesai saatleri dışında hafta sonu tatili ve bayram tatillerinde zorunlu olanlar ile ilgilenmek
  6. Valiliğimizce verilecek diğer iş ve işlemler
  7. İzinli olduğu zamanlarda görev alanına giren iş ve işlemler Vali Yardımcısı Arif YALÇIN tarafından yürütülecektir.